Guziki

Budżet

Budżet: 2016 -   2 589 055

Plan finansowy szkoły obejmuje następujące wydatki:

 1. Pomoc zdrowotną dla nauczycieli i świadczenia rzeczowe wynikające z przepisów dotyczących bezpieczeństwa i higieny pracy
 2. Wynagrodzenia osobowe pracowników pedagogicznych i niepedagogicznych wraz z pochodnymi.
 3. Bieżące opłaty za energię
 4. Bieżące remonty i obowiązkowe przeglądy
 5. Zakup środków czystości i materiałów eksploatacyjnych
 6. Zakup materiałów biurowych, druków i świadectw szkolnych, papieru do sprzętu drukarskiego, licencji, tuszy i tonerów do drukarek i kserokopiarki
 7. Bieżące opłaty za ścieki, wywóz śmieci i pozostałe usługi
 8. Zakup usług do sieci Internet
 9. Zakup usług telefonicznych telefonii stacjonarnej
 10. Zakup biletów MPK
 11. Dokształcanie i doskonalenie zawodowe nauczycieli

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

18-09-2017 - Edycja treści.

17-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

19-11-2013 - Edycja treści.

18-10-2011 - Edycja treści.

25-01-2011 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 419