Guziki

Sposób załatwiania spraw

Godziny przyjmowania interesantów przez sekretariat

Sposoby załatwiania spraw

w XV Liceum Ogólnokształcącym im. Jana Kasprowicza w Łodzi.

Sekretariat szkoły przyjmuje podania, wnioski, pisma interesantów, udziela szczegółowych informacji dotyczących sposobu załatwiania spraw.

Drogi korespondencji

Korespondencję można dostarczyć osobiście, drogą pocztową, faksem lub elektronicznie.

Tryb i terminy

Sprawy są rozpatrywane z zachowaniem trybu i terminów zgodnych z Kodeksem Postępowania Administracyjnego.

Dyrektor

Wszystkie sprawy wpływające przekazywane są Dyrektorowi Szkoły na bieżąco. Dyrektor podejmuje decyzje o kolejności i sposobie ich załatwiania.

Ponadto sekretariat wykonuje:

  1. Zapisy oraz wypisy uczniów.
  2. Wydaje legitymację.
  3. Wydaje duplikaty legitymacji oraz duplikaty innych dokumentów. Osoba starająca się o duplikat danego dokumentu powinna złożyć w sekretariacie szkoły stosowne podanie. Zgodnie z obowiązującymi przepisami, koszt wydawania duplikatów jest odpłatny.
  4. Ponadto sekretariat szkoły wykonuje zadania i inne polecenia zlecone przez dyrektora oraz wynikające z działalności statutowej szkoły.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

17-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

25-01-2011 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 320