Guziki

Rejestry, ewidencje, archiwa

Rejestry, ewidencje, archiwa

 1. księga uczniów
 2. księgi arkuszy ocen
 3. księga zarządzeń dyrektora szkoły,
 4. księga korespondencji
 5. protokoły posiedzeń Rady Pedagogicznej,
 6. uchwały Rady Pedagogicznej,
 7. protokoły posiedzeń Rady Szkoły,
 8. protokoły posiedzeń Rady Rodziców,
 9. protokoły posiedzeń Komisji Socjalnej,
 10. protokoły posiedzeń Komisji do spraw pomocy zdrowotnej
 11. rejestr wydanych legitymacji uczniowskich,
 12. rejestr wydanych zaświadczeń
 13. rejestr akt osobowych
 14. rejestr wydanych legitymacji pracowniczych,
 15. rejestr wydanych decyzji w sprawie zwolnienie z zajęć wychowania fizycznego, drugiego języka obcego
 16. rejestr wydanych aktów nadania stopnia nauczyciela kontraktowego
 17. rejestr osób upoważnionych do przetwarzania danych, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926)
 18. książka obiektu budowlanego,
 19. księgi inwentarzowe i środków trwałych
 20. dokumentacja spisu inwentaryzacyjnego
 21. skontrum biblioteczne
 22. ewidencja świadectw szkolnych,
 23. dziennik dokumentów niejawnych
 24. ewidencja pieczęci i pieczątek,
 25. ewidencja delegacji służbowych,
 26. plany i sprawozdania
 27. księga wyjść
 28. archiwum szkolne (rejestr akt osobowych zarchiwizowanych, akta osobowe, dokumenty księgowe, płacowe, dokumenty wytworzone przez szkołę)

Zasady udostępniania

Rejestrów zawierających dane osobowe nie udostępnia się osobom postronnym, zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29.08.1997 r. (Dz.U. z 2002 r. Nr 101 poz. 926). Dokumenty archiwalne są udostępniane na terenie szkoły osobom upoważnionym na ich wniosek

Sposoby i zasady udostępniania danych zawartych w rejestrach i ewidencjach

Dokumenty udostępniane są powołanym do tego organom kontrolującym na terenie liceum.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

17-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 346