Guziki

Status prawny

XV Liceum Ogólnokształcące im. Jana Kasprowicza w Łodzi jest jednostką organizacyjną Miasta Łodzi, prowadzoną w formie jednostki budżetowej.

Szkoła działa na podstawie:

  1. Decyzji nr 65/134/06 Zarządu Miasta Łodzi w sprawie ustanowienia trwałego zarządu do nieruchomości stanowiącej własność Miasta Łodzi na rzecz  XV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Łodzi.
  2. Ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004 r. nr 256, poz. 2572 z późn. zm. ) i rozporządzeń wykonawczych do tej ustawy.
  3. Statutu XV Liceum Ogólnokształcącego im. Jana Kasprowicza w Łodzi.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

18-09-2017 - Edycja treści.

22-03-2016 - Edycja treści.

17-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

25-01-2011 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 449