Guziki

Struktura własnościowa, majątek

Struktura

Szkoła jest jednostką organizacyjną Miasta Łodzi nie posiadającą osobowości prawnej.

Majątek

AKTYWA TRWAŁE:

263 872,00

I. Rzeczowe aktywa trwałe:

263 872,00

Środki trwałe:

263 872,00

Budynki, lokale:

261 229,77

Urządzenia techniczne i maszyny:

2 642,23

AKTYWA OBROTOWE:

26 380,78

I. Zapasy

0,00

Materiały

0,00

II. Należności krótkoterminowe:

26 380,78

III. Środki pieniężne

3 705,92

Środki pieniężne na rachunkach bankowych:

3 705,92

SUMA AKTYWÓW:

290 252,78

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

18-09-2017 - Edycja treści.

17-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

25-01-2011 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 389