Guziki

Struktura własnościowa, majątek

Struktura

Szkoła jest jednostką organizacyjną Miasta Łodzi nie posiadającą osobowości prawnej.

Majątek

AKTYWA TRWAŁE: 402 689,93
I. Rzeczowe aktywa trwałe: 446 857,00
Środki trwałe: 446 857,00
Budynki, lokale: 397 763,93
Urządzenia techniczne i maszyny: 4926,00
AKTYWA OBROTOWE: 38 670,40
I. Zapasy 0,00
Materiały 0,00
II. Należności krótkoterminowe: 32 977,01
III. Środki pieniężne 11 308,95
Środki pieniężne na rachunkach bankowych: 5 693,39
SUMA AKTYWÓW:

441 360,33

Stan na 31.12.2012 r.

Dziennik zmian strony

Wszystkie wersje tej strony:

17-04-2015 - Uwzględnienie wytycznych WCAG 2.0.

25-01-2011 - Edycja treści.

W celu uzyskania dostępu do wersji archiwalnej strony skontaktuj się z redaktorem.

Statystyka odsłon tej strony:

Łączna liczba odsłon wszystkich wersji tej strony: 292